Sign In

 

​​​Stakeholders​

 

​Hieronder vind je de linken naar organisaties en overheidsdiensten die betrokken zijn bij de herbestemming van kerken.

 

 

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) vzw is het door de Vlaamse overheid erkende expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het is gevestigd in de abdij van Park te Leuven en zet zich sinds zijn oprichting in 1997 in voor het behoud, beheer en de valorisatie van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het CRKC verzamelt kennis en verwerft deskundigheid over religieus erfgoed, ondersteunt en adviseert erfgoedbeheerders en bevordert de kennis en de belangstelling voor religieus erfgoed. De prioriteit van het CRKC ligt bij het erfgoed van de katholieke kerk, zonder evenwel het erfgoed van de andere in ons land erkende religies uit het oog te verliezen.  Voor meer informatie kan je terecht op hun website

 

 

 

oe_logo.png 

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voert het uit. Vanuit die optiek inventariseert en beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Het draagt tenslotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover. Voor meer informatie kan je terecht op hun website.

 

 

 

4b28f651df51b850ada0efc8ae4abe49.jpg Sinds de zogenaamde Lambermontakkoorden is Vlaanderen bevoegd voor de besturen van de eredienst. Deze beleidsmaterie wordt opgevolgd door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Met betrekking tot de toekomst van de parochiekerken is het Agentschap verantwoordelijk voor de subsidiëring van studies voor her- of nevenbestemming en voor aanpassingswerken voor een nevenbestemming van de niet-beschermde kerken. Kerken die onttrokken zijn aan de eredienst vallen niet langer onder deze subsidiemogelijkheid. Aan de herbestemming van een kerk gaat meestal het samenvoegen van parochies of een aanpassing van de parochiegrenzen vooraf. Ook de overdracht van patrimonium en goederen is een belangrijk aandachtspunt.  Voor al deze materies kan het Agentschap worden geraadpleegd. Voor meer informatie kan je terecht op hun website.

 

 

logo team vlaams bouwmeester.png De Vlaams Bouwmeester heeft als missie het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving in Vlaanderen en het begeleiden van opdrachtgevers bij publieke en publiek-private projecten op het vlak van het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur. Daarom wil de Vlaams Bouwmeester samen met de andere publieke partners de maatschappelijk relevantie van de toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen op de agenda zetten. De Vlaams Bouwmeester reikt hiervoor zijn expertise en instrumenten aan. Visievorming en ontwerpend onderzoek kunnen het publieke debat erover aanjagen om uiteindelijk werk te maken van waardevolle transformaties van kerkgebouwen.  Voor meer informatie kan je terecht op hun website.

 

      
Veel lokale betrokkenen ontwikkelen nu al suggesties, visies of parochiekerkenplannen. Maar vooral de stap naar effectieve uitvoering blijkt niet vanzelfsprekend. Vaak rijzen twijfels over de realiteitszin, haalbaarheid en duurzaamheid van de ideeën. Het aanbod van de Vlaamse overheid om haalbaarheidsonderzoeken te begeleiden, wil hier een antwoord op bieden. Het Projectbureau 'Herbestemming Kerken' onderzoekt aan de hand van ontwerpen en financiële simulaties of het project op een kwalitatieve en verantwoorde manier te realiseren valt. Gemeentebesturen en kerkbesturen kunnen op basis daarvan op korte termijn gefundeerde beslissingen nemen. Je vindt hier meer informatie.