​​​Projectbureau Herbestemming Kerken

Het projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt vele tientallen gemeenten en kerkbesturen in Vlaanderen bij het zoeken naar toekomstmogelijkheden als neven- of herbestemming voor hun parochiekerken.Voor heel wat opgaves liggen er ondertussen conclusies en plannen op tafel. Deze informatie wordt onder de vorm van eindrapporten ter beschikking gesteld op deze website. Je vindt de eindrapporten, gegroepeerd per provincie.

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

 

Het projectbureau Herbestemming Kerken is een initiatief van

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitelands beleid en Onroerend Erfgoed;
De Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
dee Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlinter;
Het Team Vlaams Bouwmeester van het Departement Kanselarij en Bestuur;
Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.