Sign In

​​​Studiedagen​

 

campagnebeeld_zvm

Antwerpen, 4 december: toekomstmogelijkheden voor parochiekerken

Het projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt vele tientallen gemeenten en kerkbesturen in Vlaanderen bij het zoeken naar toekomstmogelijkheden voor neven- of herbestemming van hun parochiekerken. Voor heel wat opgaves liggen er ondertussen conclusies en plannen op tafel. Al wie betrokken is bij en bezorgd is om een zinvolle en kwalitatieve toekomst voor de parochiekerken, wordt van harte uitgenodigd om kennis te maken met inzichten, ervaringen en resultaten. Ontwerpers en opdrachtgevers presenteren hun concrete toekomstvisie voor de her- of nevenbestemming van hun parochiekerk. Zowel bibliotheken en kinderopvang als polyvalente ruimtes, kantoren en diensten, columbariumkerk, een overdekte marktplek of dorpsplein, onderdak voor academies of muziekgroepen, of gewoon stille ruimtes enzovoort, komen hierbij in beeld. Je vindt hier het programma en de presentaties.

​​

​​

campagnebeeld_zvm

Studiedag | Zorgen voor morgen? Duurzaam beheer van religieus erfgoed

Op 25 en 26 april 2017 neemt het CRKC je voor de derde keer mee in de veelzijdige wereld van religieus erfgoed. Onder de brede noemer duurzaam beheer krijg je actuele informatie over het proces en de implementatie van de kerkenbeleidsplannen. Wat hebben we geleerd en hoe moeten kerkbesturen en gemeenten verder? In aanwezigheid van de kerkelijke en burgerlijke overheden schetsen ze een algemeen beeld van de situatie en geven ze inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook de praktische aspecten van het beheer bij valorisatie, medegebruik en nevenbestemming komen aan bod. Kortom, ze reiken Vlaamse kerkbesturen en alle andere zorgdragers van religieus erfgoed bouwstenen aan om de toekomst van het roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed te verzekeren. De studiedag vindt twee keer plaats. Op 25 april zijn ze te gast in Elzenveld in Antwerpen, op 26 april ontvangen ze je in Vormingscentrum Guislain in Gent. Je vindt hier het programma, alle praktische informatie en de inschrijvingsmodule.

 

​​

afbeelding studiedag 20 oktober 2015.png

De toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen: een maatschappelijke en architecturale uitdaging

Op 20 oktober 2015 organiseerden het Team Vlaams Bouwmeester en het Kenniscentrum Vlaamse Steden met de medewerking van CRKC, VVSG en Vlinter een studievoormiddag in de herbestemde Brigittinnekapel.
Ervaring leert dat vooral herbestemmingen die voortbouwen op een sterk maatschappelijk draagvlak en het resultaat zijn van slim en doordacht ontwerp, uiteindelijk leiden tot duurzame oplossingen voor de toekomst. Op deze studiedag werden de eerste inzichten hieromtrent samengebracht. Ze moeten verantwoordelijken van steden, gemeenten en kerkbesturen inspireren om proces en ombouw op een kwalitatieve manier aan te pakken. De agenda werd opgebouwd rond concrete afwegingsmethodieken en zeer veel praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.  Je vindt hier het programma met de linken naar alle presentaties.

 

 

Beeld_KerkZoektToekomst_400x240.jpg

     
 
Een toekomst voor parochiekerkgebouwen
 
Op 2 december 2013 organiseerden VVSG en CRKC de studiedag 'Een toekomst voor parochiekerkgebouwen'. Deze studiedag was een vervolg op de studiedag 'Kerk zoekt toekomst' die plaatsvond in Leuven in januari 2013. In de voormiddag stonden algemene presentaties en een debat op het programma. In de namiddag werden vijf sterke praktijkvoorbeelden voorgesteld. Je vindt hier het programma met de linken naar de beschikbare presentaties.
 

       
 
 

een toekomst voor parochiekerken.jpg 

Kerk zoekt toekomst. Over het eredienstendecreet en de herbestemming van parochiekerken

Op 16 januari 2013 organiseerde VVSG in samenwerking met het CRKC een studiedag in Leuven. Deze studiedag gaf de deelnemers een goed beeld van de veranderingen die het Decreet Erediensten met zich meebrengt en van de verwachtingen van de Vlaamse overheid met betrekking tot de toekomst en de toekomstvisie op de parochiekerken. Tegelijk de link gelegd met de praktijk: hoe een visie op de toekomst van de parochiekerken formuleren, wat is de relatie met het nieuwe meerjarenplan van de kerkbesturen en welke voorbeelden kunnen inspireren?  Je vindt hier het programma en onderaan de pagina de presentaties.

 

 

 

 

 

 

 

​​